kertinis

kertinis
kertìnis,adj. (2)kertė 1: Kertìnis akmuo gražus J. Kertinis stulpas labai storas Klvr. Traukinyje labiausiai branginamos kertinės vietos . Kertìnis vėjas Lp. Kertinę (kampe statomą) lovą intaisydavo klėty ar namely Ds. Kertinį jonkelį šoka iš ketvirtainiškų kerčių Šts. Suaugęs arklys turi du kertinius dantis . Kertinė tvarstė . Akutės kertinės (išaugusios iš lapakerčių) LTII440.
◊ kertìnis akmuõ ko nors pamatas, pagrindas, svarbiausioji, esmingiausioji dalis: Drausmė yra kariuomenės kertinis akmuo . Internacionalizmas yra bolševikų partijos ideologijos kertinis akmuo (sov.) sp. Mičiurininė biologija yra vienas kertinių akmenų, kuriais remiasi materialistinė pasaulėžiūra (sov.) sp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • kertinis — kerti̇̀nis, kerti̇̀nė bdv. Pašvéntintas bažnýčios kerti̇̀nis akmuõ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Akçalı — Hilfe zu Wappen …   Deutsch Wikipedia

  • prokertinis — prokertinis, ė adj. (1): Vėjas prokertinis puta iš kerčios Ggr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Channel 5 Lithuania — 5 Kanalas Launched October 11, 2004 Owned by UAB „Penktas Kanalas“. Country Lithuania Website www.5kanalas.lt Channel 5 the largest regional TV channel in Lithuania. From 2007 on the October LLC Rubicon group and UAB Lietuvos Rytas (respectively… …   Wikipedia

  • jonkelis — jõnkelis sm. (1) DŽ lietuvių liaudies šokis: Ei, muzikantai, pagrajyk jonkelį! Slnt. Jonkelio šokis yra 3 rūšių: lendamasis, duriamasis, arba kertinis, ir pinamasis jonkelis Ds. Jonkelis buvo trikertinis Žd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kertiejis — kertiejis, ė (?) adj. kertinis: Kertiejai kambariukai žiemą saulės negaus Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kertinėlis — kertinė̃lis, ė adj. (2) dem. kertinis: Kertinelis šėpelis Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kertutinis — kertutìnis, ė adj. (2) esantis kertėje, kertinis: Žydi tas kertutìnis liepas Pc. [Arklio] kertutiniai dantys kreivai nuėsti Trk. Kertutìnis (pučiantis iš kurios nors kertės, pvz., pietvakarių) vėjas Ggr. Kertutìnis akmuo Als …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mūryti — mūryti, ija, ijo 1. tr. SD158, R, K iš akmenų ar plytų statyti: O kai kertinis akmuo buvo padėtas, sumanusis ūkininkas ėmė mūryti pamatus ir kloti plytas J.Avyž. Naują pečių reikia mūryti Ėr. Bažnyčias, rūmus, klioštorius turėjo mūryti S.Dauk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nartinis — nartinis, ė adj. [K] kertinis: Nartinis akmuo N …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”